Pepijn Blom

Architect – verbinder

Mijn werk als architect is het best te vergelijken met het werk van een creatieve duizendpoot. Het vak van architect is veel meer dan alleen bouwen, of het maken van mooie tekeningen. Het betekent ook willen samenwerken en het kunnen vertalen van alle wensen en belangen van verschillende betrokkenen in een geloofwaardig ontwerp. Een architect die niet alleen praat, maar ook luistert. Een architect die niet alleen nieuw wil bouwen, maar ook renoveert of restaureert. Een architect die niet alleen voor professionele opdrachtgevers werkt, maar ook graag particulieren wil helpen hun dromen vorm te geven en bewoners/huurders een stem wil geven in het proces. Ik stel in het werken aan de opgave niet mezelf centraal, maar degenen waarvoor en waarmee ik werk. Mijn ambitie als architect – verbinder is om de verbindende schakel te kunnen zijn en dat betekent door de schalen heen kunnen werken, het loslaten van klassieke rolpatronen, luisteren, inspireren, motiveren, betrekken, analyseren, afwegen en keuzes maken. Naast vakinhoudelijke kennis komt mijn creativiteit tot uiting in de wijze waarop ik mensen probeer te inspireren om zich gezamenlijk op een positieve manier in te zetten voor een gemeenschappelijk doel; denken in kansen en mogelijkheden in plaats van denken vanuit de beperking.