Vreeland

Locatie:

  1. Vreeland Amersfoort

Opdrachtgever:

  1. De Alliantie in combinatie met Nijhuis Bouw
  2. De Alliantie in combinatie met Nijhuis Bouw

Aannemer:

  1. Nijhuis Bouw Apeldoorn
  2. Nijhuis Bouw Apeldoorn

Datum:

  1. 2015-2016

beeld5-960Deze por­tiekge­bouwen behoren tot de eerste ‘hoog­bouw’ van Amersfoort, ont­wor­pen in 1953 door archi­tect David Zuiderhoek.

aft007001120-960Oorspronkelijke foto waarschi­jn­lijk jaren 50, niet lang na de bouw. Deze kleuren­fo­to geeft een goed beeld van de oor­spronke­lijke lichte kleurstelling. Een aan­tal details uit de bouwti­jd als de ronde dak openin­gen zijn inmid­dels verdwenen.

_mg_6624-960Bestaande sit­u­atie voorgev­el voor ren­o­vatie / groot onderhoud.

_mg_6641-960Fragment bestaande achtergev­el met goed zicht­baar de oor­spronke­lijke bestratingsmotieven.

_mg_6547-960Voor- en zijgev­el na ren­o­vatie, war­bij de lichte kleurstelling weer is terug gebracht.

_mg_6558-960

_mg_6609-960Fragment voorgev­el waar de oor­spronke­lijke schelpvormige beton­nen balkons goed zicht­baar zijn.

_mg_6567-960Overzichtsfoto achterz­i­jde.