Tuinveld

Opdracht:

  1. Architect / projectmanager

Locatie:

  1. Tuinveld 's Gravenzande

Opdrachtgever:

  1. Arcade mensen en wonen
  2. Arcade mensen en wonen

Aannemer:

  1. Vorm Bouw
  2. Vorm Bouw

Architect:

  1. werkzaamheden namens KAW
  2. werkzaamheden namens KAW

Datum:

  1. 2011-2013

maquette-960De opgave betrof een aan­tal velden met eengezinswonin­gen. Aan de rand van het park staan een dri­etal apparte­mentenge­bouwen. Het gat zow­el om koop als huur­wonin­gen en zow­el om vri­je sec­tor als sociale woningbouw.

beeld4-960De apparte­menten langs het park wor­den geken­merkt door afgeronde vor­men van door­lopende balkons/galerijen.

beeld5-960De apparte­menten langs het park wor­den geken­merkt door afgeronde vor­men van door­lopende balkons/galerijen.

beeld11-960De apparte­menten langs het park wor­den geken­merkt door afgeronde vor­men van door­lopende balkons/galerijen.

beeld6-960De eengezinswonin­gen hebben in tegen­stelling tot de apparte­menten een meer gemeleerde bak­steengev­el in een wit tint. De plint en kaders ron­dom de ramen zijn van geetst beton in een zandkleur.

beeld7-960De hoek­wonin­gen hebben de voordeur in de kop gev­el en zijn zo geori­en­teerd op de groene tussenruimtes.

beeld8-960

beeld9-960