Duinoord

Locatie:

  1. Westenschouwen Zeeland

Opdrachtgever:

  1. Camping Duinoord
  2. Camping Duinoord

Aannemer:

  1. Remko Rottger
  2. Remko Rottger

Datum:

  1. 2015-2016

035-ontwerp-20160130Op een mooi plek­je aan de duinen in Zeeland ligt vlak­bij de vuur­toren deze groene camp­ing; de opgave is hier een aan­tal kleine kam­peer­huis­jes te ontwikke­len die passen in het landschap

003_TEK_Model_Type 3a1.psdDe huis­jes wor­den gemaakt van hout wat langza­am ver­gri­jsd, waar­door ze steeds beter opgaan in het omrin­gende landschap.

003_TEK_Model_Type 3a2aa.psd

014-ontwerp-20150428_v2016_v2016

014-ontwerp-20150428_v2016_v2016

003_TEK_Model_Type 3b1.psd

003_TEK_Model_Type 3b2.psd

014-ontwerp-20150428_v2016_v2016

014-ontwerp-20150428_v2016_v2016

 

003_TEK_Model_Type 42.psd

035-ontwerp-20160130