De Wierden

Opdracht:

  1. Ontwerp portiekafsluiting en binnenhalen 70% draagvlak met name d.m.v. portiekgesprekken

Locatie:

  1. De Wierden, Almere

Opdrachtgever:

  1. Ymere
  2. Ymere

Aannemer:

  1. ERA Kontour
  2. ERA Kontour

Datum:

  1. 2015-2016

 

_MG_1059-960De opgave betre­ft het ver­betere van het bin­nen­kli­maat in de wonin­gen en het dichtzetten van in totaal 40 por­tieken in de Wierden Almere.

_MG_0969-960De por­tieken zijn nu nog open en dus kan iedereen er zomaar inlopen. Dit wordt door bewon­ers als onveilig ervaren en zorgt voor veel vervuil­ing en over­last. Voor de werkza­amhe­den is 70% draagvlak vereist. In totaal betre­ft het ruim 500 bewon­ers dus gesprekken in eerste instantie per por­tiek gevo­erd en daar­na meer indi­vidueel met bewon­ers. De trap naar boven loopt bij­na tot op de straat waar­door afs­luit­ing alleen mogelijk is door een uit­bouw voor het por­tiek te plaatsen.

_MG_0941-960De kleine vierkante ruit­jes uit het oor­spronke­lijke ontwerp zijn als lei­draad gebruikt voor het ontwerp van de afs­luit­ing. De deur met bellen en postkas­ten zit steeds assym­met­rich aan de zijde naast de bestaande trap.

_MG_0948-960Aansluitend aan de por­tiekaf­s­luit­ing hopen we de rest van het gebouw te kun­nen schilderen in een nieuwe kleurstelling die meer bij deze tijd past. Daarnaast zijn er plan­nen voor een groene blokhaag langs de gev­el om de over­gang van de gev­el naar de straat wat min­der hard en stenig te maken.

2016 portiekaanbouw Kimwierde by night-960s Nachts zor­gen de nieuwe por­tieken voor extra licht en dus een veiliger gevoel op straat.